top of page
Pilates-1_edited.jpg
משולש.png

אודות השיטה

גל.png

pilates
what?

#1

קצת היסטוריה

שיטת הפילאטיס פותחה ע״י ג׳וזף פילאטיס, שהיה ילד חולני שהיה נחוש להתגבר על מחלותיו ללא תרופות. השיטה פותחה במהלך המאה הקודמת לאחר יותר מ60 שנות עשייה, תצפית ומחקר של מר פילאטיס. עד שנות ה80 שיטת הפילאטיס היתה ידועה בעיקר בעולם המחול ומעט מחוצה לו, אך בעשורים האחרונים תפסה תאוצה ופופולריות ברחבי העולם.

#2

למה פילאטיס?

שיטת הפילאטיס מבוססת על פילוסופיה של איכות חיים ובריאות, אשר מלווה את תרגילי הרפרטואר. שלושת הקווים המנחים של פילאטיס הם בריאות הגוף והנפש והאיזון ביניהם, מחוייבות גופנית מלאה תוך הקפדה על משמעת מנטלית ופיזית ונשימה שהיא חלק בלתי נפרד מתרגול השיטה, ופילאטיס התייחס אליה כאל מקלחת פנימית אשר מביאה להתחדשות והתעוררות פיזית ומנטלית. 

#3

מה הפילאטיס מעניק?

שיטת הפילאטיס חותרת להשגת הרמוניה מנטלית ופיזית, תיקון חולשות גופניות והשבת איזונים שהופרו. השיטה גורמת למתעמל להיות מודע לגופו.  השיטה נועדה להקנות לשכל שליטה על הגוף במהלך האימון. שיטת הפילאטיס היא רצף של תרגילים, אשר ניתן לזהות בהם השפעות משיטות תרגול שונות, מהמזרח ומהמערב. 

the body reflects the mind

bottom of page